משרד עו"ד א. הר-אבן  | תחומי עיסוק

תחומי עיסוק המשרד

המשרד מתמחה בתחום המשפט האזרחי – מסחרי, בתחומי פעילות מגוונים וביניהם:

ליטיגציה – ניהול תביעות והליכים משפטיים במגוון תחומים וסוגים – תביעות כספיות, קבלנים, ליקויי בניה, שכירות, תביעות ביטוח ונזיקין, הגנה בתביעות בנקים, הליכי פש"ר ופירוק, דיני העבודה ועוד - ולרבות הליכי גביה.

ביטוח ונזיקין – תביעות רכוש מכוח פוליסה, תביעות צד ג', נזקי גוף ותאונות דרכים, רשלנות מקצועית, אובדן כושר עבודה, תביעות נכות משה"ב וכיו"ב.

ענף הרכב – התמחות מיוחדת הן בתחום הציבורי במסגרת המינוי כיועצת משפטית לאיגוד המוסכים והן בתחום הפרטני – מגוון סוגי תביעות בתחום הרכב עבור לקוחות פרטיים (תאונות, גניבות, סחר ברכב משומש ועוד).

נדל"ן ומקרקעין – מכר/רכש דירות, עסקאות קומבינציה ועסקאות מורכבות אחרות, תכנון ובניה.

תאגידים - עוסקת במכלול ענייני התאגיד – תקנון, האורגנים השונים, התנהלות מול עובדים וגורמי חוץ, ספקים ועוד. עוסקת בנושאי חברות גם במסגרת היעוץ השוטף לגופים עסקיים בתחום הפרטי.

חוזים – עריכת חוזים בתחומים שונים, לרבות בנושאי התאגדות (חברות, שותפויות עמותות וכו') וכן בתחומי ניהול העסקים השוטף (עובדים, ספקים, התקשרויות וכו').

בוררת במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל וממונה על הסדרה הבנייה ופיקוח שוטף על מוסד הבוררות באיגוד המוסכים (המקבל, בין היתר, הפניות רבות מבתי המשפט) לרבות הכשרת הבוררים ופיקוח על ההליך ופסקי הדין.

עריכת חוות דעת וכתבי עמדה בנושאים משפטיים עקרוניים – חקר משפטי והתוויות עמדות משפטיות, פעילות מול גופים ממשליים בנושאי חקיקה ומדיניות משפטית (משרד התחבורה, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, וועדת הכלכלה כנסת ישראל ועוד).

הופעות בבג"צ, רגולציה וחקיקה – שותפות לניסוח הצעות חוק ורגולציה בתחום הרכב והשתתפות בדיוני וועדות הכנסת הרלוונטיות, כ"כ מופיעה בבג"צ ובערכאות מנהליות בעתירות ובהליכים עקרוניים הנוגעים לתחום הרכב (ביטוח, חלפים, שמאות וכיו"ב).

תקשורת ודוברות – ניסוח כתבות והודעות לעיתונות עבור לקוחות; מתן ריאיונות ותגובות לעיתונות; פינה משפטית קבועה בוואלה! רכב.

ייעוץ משפטי שוטף - לתאגידים וליחידים.